Kültürpark  »  Fuar Evlendirme Dairesi

Fuar Evlendirme Dairesi

Tel: (232) 425 24 60

Evlilik İşlemleri

Yuva kurmanın başlangıcında, gerekli işlemleri başlatmak için çiftlerden herhangi birinin ikametgahının bağlı bulunduğu evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftlerden herhangi birinin ikameti başka bir ilde ise, o ilin evlendirme memurluğundan izin belgesi alınması gerekmektedir.

Yuva kurmanın başlangıcında, gerekli işlemleri başlatmak için çiftlerden herhangi birinin ikametgahının bağlı bulunduğu evlendirme memurluğuna birlikte başvururlar. Çiftlerden herhangi birinin ikameti başka bir ilde ise, o ilin evlendirme memurluğundan izin belgesi alınması gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

Kadın ve erkeğin nüfus cüzdanı asılları ile ön-arka fotokopileri,
Kadın ve erkeğin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden alınmış nüfus kayıt örnekleri,
Kadın ve erkeğin 6’şar adet vesikalık fotoğrafı
Sağlık raporu formları ile evlendirme dairesinin bulunduğu bölgedeki ilgili sağlık kuruluşuna gidilerek gerekli testler yaptırılıp onaylatılır. (Sağlık raporu formları evlendirme dairesinden temin edilir.)
Bütün evraklar tamamlandıktan sonra nikah için çiftler birlikte müracaat ederek günleri belirlenir.
Evlendirme memurluğunun bağlı bulunduğu belediyesinin gelir müdürlüğü veznesine harç yatırılır.

Daha ayrıntılı bilgi için size en yakın evlendirme memurluğu ile telefonla veya şahsen iletişime geçiniz.

Yeni bağlanan ilçe ve il kademe Belediyeleri evlendirme memurlukları için “İlçe ve İl kademe Belediyeleri Telefonları” bölümüne bakınız..